Da mange børn udvikler symptomer på div. allergier, ser vi os nødsaget til at
præcisere, at der SKAL afleveres en lægeerklæring på barnets symptom,
førend vi kan tilgodese det enkelte barn.

 

Derefter kan vi i samarbejde med barnets forældre tage stilling til, hvordan vi
griber sagen an. Alt afhængig af hvilken allergi barnet har, vil vi prøve at tilgodese det enkelte barn, udefra de oplysninger, der udmeldes fra læge og forældre.
 
Vi forventer, at forældrene afleverer en seddel på, hvad barnet ikke kan tåle,
det vil være en hjælp ved tilrettelæggelse af smør selv-dage, varmt mad og
bagning på stuegrupperne.