Børnene er aldersopdelte, på 3 stuegrupper. 

Vi er i gang med en ny pædagogisk indretning, så alle stuerne er indrettet med små lege/fordybelsesrum, ”rum i rummet”, derved skaber vi plads til fordybelse. Vi arbejder ud fra at stuerne skal være æstetisk indbydende for børnene.