Børnene er aldersopdelte, på 3 stuegrupper.

Blå og Grøn stue modtager alle børn i alderen 3 -4 år.

Rød stue har kommende SFO børn i alderen 4-6 år.