Den styrkede pædagogiske læreplan

 

Tekstfelt: Se mere om Den styrkede pædagogiske læreplan her. Klik på link
Siden 2004 har alle dagtilbud i Danmark skulle arbejde med pædagogiske læreplaner. I maj 2018 vedtog folketinget en række nye regler om den pædagogiske læreplan, der omfatter en række nye elementer. Elementerne fra den styrkede pædagogiske læreplan skal være implementeret i 2020, hvorfor vi i område Øst har særligt fokus på følgende elementer:  

 

I den seneste tid har vi haft særligt fokus på Legen. Loven siger bl.a. at legen har værdi i sig selv og forskning viser, at legen spiller en afgørende rolle for børns generelle udvikling, trivsel og læring.

 

Dagtilbud Øst

Juni 2019