PAU elever modtager vi, når det er vores tur i den aftalte turnus,

der er findes i Område ØST.