I Børnehaven Lillevang  forsøger vi, at skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø, ud fra værdierne: Omsorg, Fælleskab og Nærvær.

Vi har fokus på børnenes trivsel, udvikling læring og dannelse. Vi vil sikre at børnene færdes i et trygt og nærværende miljø, hvor vi alle arbejder ud fra en anerkendende tilgang, så alle børn føler sig set, hørt og forstået. 

Vi vægter forældresamarbejdet højt, dette betyder at vi har en åben og tryg dialog, hvor respekt, tillid og forståelse er i centrum. Dette for at sikre et godt og trygt miljø for børnene at færdes i.

Vi arbejder bl.a. med ”NUSSA”, som handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem glædesfyldt, engageret og struktureret leg, hvor jeres børn styrker deres relationelle ressourcer og selvindsigt.     

Vi arbejder også med værdierne fra ”Fri for mobberi” og har et højt fokus på, at alle er imødekommende overfor hinanden.

Lillevang er en mindre børnehave, og vi lægger vægt på, at være aktive sammen, både ude og inde. Vi har en god legeplads, som vi bruger flittigt både sommer og vinter.