• I Lillevang arbejder vi med kerneopgaven, hvor vi har Barnet i centrum.

  Herunder kommer punkter som:

  • Modtagelse i Børnehaven
  • Forældresamtaler
  • Forældreinddragelse
  • Trivsel og udvikling
  • Nærvær og samspil med anerkendende voksne
  • Nærvær barn-barn relationer
  • Dannelse

  Vores værdiord er: Omsorg, fællesskab og nærvær.